Republika e Kosovës
Republika e Kosoves

Klinë

Zyra e Prokurimit

Udhëheqës i Zyrës së Prokurimit

Abaz Foniqi

abaz.foniqi@rks-gov.net

tel. 03820043715

Zyrtare e Prokurimit

Xilaje Hyseni

xilaje.hyseni@rks-gov.net