Republika e Kosoves

Klinë

Zyra e Prokurimit

Abaz Foniqi

Xilaje Hyseni