Republika e Kosoves

Klinë

DREJTORIA E FINANCAVE, EKONOMISË DHE ZHVILLIMIT

Drejtor: Ajet Sejdiu