Republika e Kosoves

Klinë

DREJTORIA E FINANCAVE, EKONOMISË DHE ZHVILLIMIT

Drejtor: Enver Berisha

 

Data e lindjes:                                     14.06.1966

Vendlindja                                           Qeskovë – Komuna e Klinës

Vendbanimi:                                      Klinë

Kombësia                                            Shqiptar

Gjendja civile                                      i martuar

Numri i telefonit (mobil)                 046 875-875

e-mail                                                 enver.Berisha@rks-gov.net

 

2013-2017 nënkryetar i komunës së Klinës

2017-2021 anëtar i kuvendit të komunës së Klinës.