Republika e Kosoves

Klinë

DREJTORIA E SHËRBIMEVE PUBLIKE DHE EMERGJENTE

Drejtor: Iber Elezaj

Informacion Personal
Emri / Mbiemri  Iber Elezaj
Addresa Gjurgjevik i Vogël, pa nr. 32000 Klinë
Telefoni(at) +38349308020
E-mail iberelezaj@hotmail.com
Shtetësia E Republikës së Kosovës
Data e lindjes 19/11/1965
Gjinia M
 e punësimit 16/07/2016 –                   Sekretar Organizativ, LVV, Qendra në Klinë01/06/2013 – 07/2016   – I vetëpunësuar – Instruktor i Vozitjes,

01/06/2006 –  06/2013  – Menaxher i kompanisë, Fabrika e Farërave AGROELEITA SHPK, Klinë

01/10/2003 – 06/2006  – Menaxher i kompanisë, Benita Company SHPK , Klinë

01/12/1999 – 06/2003  – Administratë Komunale , Staf Lokal i UNMIK-ut, / asistent i Zv Administratorit, /përgjegjës në Drejtorinë për Arsim, Rindërtim dhe Dep. për Bujqësi/

01/09/1999 – 12/1999   – Gazetar , Përkthyes, KOSOVAPRESS, Prishtinë,

06/1999 – 09/1999   -Koordinator i Pushtetit Lokal, Komuna Klinë

01/10/1990 –  09/1997  -Mësimdhënës i Gjuhës Angleze, Gjimnazi “Luigj Gurakuqi” Klinë

Arsimimi dhe trajnimet 1980 – 1984                 – Shkolla e Mesme “ Luigj Gurakuqi” Klinë1985 – 1989                 – Fakulteti Filologjik; Gjuhë dhe letërsi Angleze / Anglistikë/

Prill – Tetor/ 2005         – Menaxhim Biznesi / Universiteti UBT Prishtinë dhe ËIFI Viena, Austri

2007 – 2008                 – Instruktor i Vozitjes, Kolegji “TEMPULLI” Prishtinë

2015  – — –                    – Kolegji AAB , Administratë Publike dhe Shkenca Politike, Viti –III-

Gjuhët Gjuhët;          Gjuha Shqipe – AmtareGjuha Angleze – Rrjedhshëm /profesionale, Përkthyes/

Gjuha Gjermane – Për komunikim bazik

Gjuha Kroate-Serbe – Rrjedhshëm/ dëgjim dhe shkrim/ të folurit me pengesa

Aktivitetet tjera shoqërore politike dhe ushtarake Shkurt 2014 –  – – – –  – —-       – LVV, Anëtar i Grupit Punues, Sekretar Organizativ, Qendra KlinëTetor 1999 – 12.07.2008        –  PDK, Kryetar i Parë i N.Degës Klinë, Anëtari Kryesisë, Delegat,

Janar 1990 – 01.10.1997       –   LDK, Nga kryetari i Aktivit deri te Anëtari i Kryesisë së Degës

Mars 1998 –Qershor 1999    –  UCK, Brig. 134 Bedri Shala, Shef i Shtabit dhe Zv Kom. Batalionit  të  – II –