Republika e Kosoves

Klinë

DREJTORIA E SHËRBIMEVE PUBLIKE DHE EMERGJENTE

Drejtor: Qendrim Millaku

 Nacionaliteti: Kosovar
 Data e lindjes 02.10.1991
 Gjinia: M
 Detajet kontaktuese:
Email: Qendrim.millaku@rks-gov.net
Tel: +38349428900
 
 Edukimi: Prishtinë
Institucioni: Universiteti I Prishtinës, “Hasan Prishtina”, Fakulteti i Inxhinierisë Mekanike në Prishtinë
 
Shkalla: Inxhinier i dip. i Makinerisë – Bachelor i Inxhinierisë Mekanike
 
Institucioni: Fakulteti Inxhinieris Mekanike në Prishtinë
Data: 2018-Vazhdon
Shkalla: Studimet Master-Vazhdon

 

 Përvoja e punës:
Vendi: Klinë
Institucioni: N.T.N Elektromontimi
Pozita: Menaxher
Përshkrimi: Mbikqyrjen e punimit të tensionit të lartë dhe të mesëm në teren(vendpunim).

 

9. Përvoja e punës:
Data: 2017- Mars-Dhjetor
Vendi: Prishtinë
Institucioni: Kastrati Group
Pozita: Inxhinier i Makinerisë(Departamenti i Komunikacionit)
Përshkrimi: Kontrolla teknike e automjetit

 

10. Përvoja e punës:
Data: 2017 Dhjetor-2021 Dhjetor
Vendi: Klinë
Institucioni: Komuna Klinë
Pozita: Shef i Kabinetit
Përshkrimi: Bënë pergatitjen e agjendës dhe koordinimin e aktiviteteve të Kryetarit të Komunës