Republika e Kosoves

Klinë

Zyra e Teknologjisë Informative

Udhëheqës i Zyres së Teknologjisë Informative

Halil BEKAJ

halil.bekaj@rks-gov.net

tel. 03820043777