Republika e Kosoves

Klinë

DREJTORIA E SHËNDETËSISË DHE MIRËQENIES SOCIALE

Drejtor: Shemsedin Berisha

 

Tel: 049 413 400

Email: shemsedin.berisha@rks-gov.net