Republika e Kosoves

Klinë

DREJTORIA E SHËNDETËSISË DHE MIRËQENIES SOCIALE

Drejtor: AGRON BACAJ

INFORMATA PERSONALE 

Data e lindjes:                        14.08.1978

Statusi Martesor:                   I martuar, baba i dy vajzave: Oltës dhe Klestës

Vendi i lindjes:                       Gremnik, Klinë

Vendbanimi:                         Zajm, Klinë

 

PËRVOJA E PUNËS

Drejtor i Drejtorisë së Shëndetësisë dhe Mirëqenies Sociale në Komunën e Klinës, dhjetor 2021 – aktualisht

 

Zëvëndësministër i Punëve të Brendshme, Qeveria e Republikës së Kosovës, 2020 – 2021

  • Koordinator Nacional kundër krimit të organizuar,
  • Koordinator Nacional për parandalimin e krimit, dhe
  • Koordinator Nacional për kontrollin e armëve të vogla, të lehta dhe eksplozivëve

 

Zyrtar i lartë i burimeve njerëzore, Ministria e Punës dhe Mirëqenies Sociale, Prishtinë, 2015 – 2020

 

Koordinator për zhvillimin e resurseve njerëzore, Ministria e Punës dhe Mirëqenies Sociale, Prishtinë, 2008 – 2015

 

Drejtor i Zyrës për Marrëdhënie me Publikun / Zëdhënës, Ministria e Punës dhe Mirëqenies Sociale, Prishtinë, 2002 – 2008

 

EDUKIMI DHE TRAJNIMET

Master – Menaxhim Biznesi

Fakulteti Ekonomik, Menaxhment

London School of Public RelationsDiploma / An Integrated Approach to Public Relations, Qershor 2007

London School of Public RelationsCertificate in Public Affairs – Coorporate Public Affairs, Tetor 2007

Public Administration International – London, CertificateSpecial programme for Directors of Communication, Dhjetor 2007

European Institute of Public Administartion / RESPA – Regional School of Public Administration, Certificate – The Application of Human Resources Instruments, 2010

United States of America – U.S Office Pristina, Media Relations Training for Spokespersons, 2005 

 

AKTIVITETET TJERA

Këshilltar Komunal, Kuvendi Komunal – Klinë, 2002-2004

Këshilltar Komunal, Kuvendi Komunal – Klinë, 2004-2009

Këshilltar Komunal, Kuvendi Komunal – Klinë, 2009-2013

Këshilltar Komunal, Kuvendi Komunal – Klinë, 2014

Anëtar i Komitetit për Politikë dhe Financa, Kuvendi Komunal – Klinë, 2009 –2013

Anëtar i Komitetit për Komunitete, Kuvendi Komunal – Klinë, 2004 – 2009