Republika e Kosoves

Klinë

DREJTORIA E SHËNDETËSISË DHE MIRËQENIES SOCIALE

Drejtor: Dr. Hekuran Sejdiu

Fakulteti i Mjekësisë në Prishtinë,

Fakulteti i Psikoterapisë në Institutin e Wesbadenit

Tel: 049 797 929 

Email: Hekuran.Sejdiu@rks-gov.net