Republika e Kosoves

KlinëTenderi Data e fillimit Data e mbarimit Veprimet
Trajtimi dhe kastrimi i qenve endacak ne komunen e Klines.
634-23-294-2-2-1
26-01-2023 15-02-2023 Detajet
Ndertim i serav per perfitues individual Lot.1 ndertim i serav per perfitues individual lot. 2 furnizim me shkrirse dylli
634-23-148-5-2-1
19-01-2023 07-02-2023 Detajet
Furnizim me materjal ndertimor projekt per komunitete Ri-tender
634-23-157-1-2-1
19-01-2023 07-02-2023 Detajet