Republika e Kosoves

KlinëTenderi Data e fillimit Data e mbarimit Veprimet
Ndërtimi i kanlit te ujitjes në Budisalc- Jagodë-Radulloc,Poterq-Dollovë.
634-24-4436-5-2-1
08-05-2024 17-05-2024 Detajet
Ndërtimi i rrethojave të varrezave në Zajm, Doberdol, Sferkë, Gllareve, Ujëmirë.
634-24-4242-5-2-1
03-05-2024 22-05-2024 Detajet
Furnizim me kurora dhe lule
634-24-5167-1-3-6
24-05-2024 30-05-2024 Detajet
Sherbime(kryerja e mases sanitare) Dezinfektim DDD te objektit te qerdhes se fëmijeve në klinë
634-24-4796-2-3-6
16-05-2024 27-05-2024 Detajet
Ndërtimi i infrastruktures nëntokësore dhe mbitokësore në Jashanicë-Jelloc-Resnik-Pogragjë si dhe ndërtimi i shtigjeve të ecjes dhe infrastruktura rrugore në Gryken e Jarinës- Pogragjë-Jashanicë
634-24-3594-5-2-1
16-04-2024 07-05-2024 Detajet
Ndërtimi i sipërfaqeve te gjelberuara (parqeve) në Zajm, Caravik, Poterq, Zllakuqan, Shtupel, Jashanicë, Gllarevë, Volljakë, Budisalc
634-24-4343-5-2-1
03-05-2024 22-05-2024 Detajet
Ndërtimi i sipërfaqeve te gjelberuara (parqeve) në Zajm, Caravik, Poterq, Zllakuqan, Shtupel, Jashanicë, Gllarevë, Volljakë, Budisalc
634-24-4352-5-2-1
03-05-2024 22-05-2024 Detajet
Furnizim me paisje zërimi për shtëpinë e Kultures
634-24-4140-1-3-6
26-04-2024 02-05-2024 Detajet
Furnizim transporti dhe montimi i konave në rrugen Ymer Berisha
634-24-4910-5-3-6
20-05-2024 23-05-2024 Detajet