Republika e Kosoves

KlinëTenderi Data e fillimit Data e mbarimit Veprimet
Furnizim me pako ushqimore dhe hixhenike per raste sociale
634-23-5165-1-2-1
24-05-2023 14-06-2023 Detajet
Ndertim i serave per perfituesit Individual Faza II
634-23-5174-5-2-1
24-05-2023 14-06-2023 Detajet
Renovim i rrugve me asfallt ne komunen e Klines
634-23-5223-5-2-1
29-05-2023 16-06-2023 Detajet
Renovim i objekteve te komunes. Lot.1 Renovim dhe ndarja e zyreve. Lot.2- Renovim dhe furnizim me inventar
634-23-5390-5-2-1
29-05-2023 19-06-2023 Detajet
Fasadim i objekteve te vjetra ne qytet.
634-23-5166-5-2-1
24-05-2023 14-06-2023 Detajet
Asfalltim i rrugve dhe infrastruktur nenetoksore Gjurgjevik i madhe faza II
634-23-5140-5-2-1
23-05-2023 12-06-2023 Detajet
Ndertimi kanalit te uitjes në Grabanicë,Dollove, Krysheve e madhe,Jagodë,Deiqe
634-23-5163-5-2-1
26-05-2023 16-06-2023 Detajet
Asfalltimi irrugve dhe infrastruktures nenetoksore Zllakuqan-Pataqan-Berkove
634-23-5194-5-2-1
24-05-2023 16-06-2023 Detajet
Asfalltim i rruges Afrim Haliti Jashanicë
634-23-5162-5-2-1
24-05-2023 19-06-2023 Detajet
Mirmbajtja e hapsirave publike,trotuareve dhe parqeve.
634-23-5308-2-2-1
26-05-2023 06-06-2023 Detajet