Republika e Kosoves

KlinëTenderi Data e fillimit Data e mbarimit Veprimet
Furnizim-Montim i rampes barrjera me telekomand.
634-22-4018-1-3-6
06-05-2022 12-05-2022 Detajet
Furnizim dhe montim i perdeve shiritorene shkolla
634-22-4008-1-3-6
06-05-2022 12-05-2022 Detajet