Republika e Kosoves

KlinëTenderi Data e fillimit Data e mbarimit Veprimet
Regullimi i trotuarit dhe shtegut te bicikletav me infrastruktur percjellse nga qzteti i Klines deri te udhekrzqi Peje-Prishtine.
634-22-7768-5-2-1
02-08-2022 22-08-2022 Detajet
Ndertimi i rrugve dhe infrastruktur nentoksore Lot. 1- Poterq - Dugajeve LOt. 2- Drenoc
634-22-7240-5-2-1
19-07-2022 08-08-2022 Detajet
Asfalltim i rrugve dhe infrastruktures nentoksore Videj-Paskalice-Krusheve e madhe
634-22-7848-5-2-1
05-08-2022 22-08-2022 Detajet
Rregullimi i kanalit te uitjes Ranovica ne Zllakuqan
634-22-7332-5-2-1
21-07-2022 11-08-2022 Detajet
NDERTIMI I RRUGES DHE INFRASTRUKTURES NENETOKESORE NE FSHATIN DRSNIK DHE SHTUPEL
634-22-7383-5-2-1
21-07-2022 12-08-2022 Detajet
Rregullimi i shtratit te lumit Klina ne Kline
634-22-7849-5-2-1
05-08-2022 22-08-2022 Detajet
Ndertim i rrugve dhe infrastruktur nentoksore ne Qeskove
634-22-7984-5-2-1
05-08-2022 15-08-2022 Detajet