Republika e Kosoves

KlinëTenderi Data e fillimit Data e mbarimit Veprimet
Asfaltimi i rruges Afrim Haliti në Jashanicë- faza dyte
634-23-13052-5-2-1
22-11-2023 04-12-2023 Detajet
Ofrimi i sigurimeve aksidentale per nxenesit ne IAPP Fehmi Agani Klinë
634-23-13001-2-3-6
22-11-2023 04-12-2023 Detajet
Furnizim, montim me xhenerator ne shkolla
634-23-13690-1-2-1
07-12-2023 18-12-2023 Detajet
Furnizim me artikuj ushqimor për punëtoret e Komunës
634-23-12942-1-2-1
28-11-2023 04-12-2023 Detajet
Transporti i nxenesve te Shkollave fillore dhe te Mesme te Uleta; Lot 1- Jashanice e Eperme, Lot 2- Dresnik- Dollc, Lot 3- Sferk, Lot 4- Ujmirë, Lot 5 Zllakuqan, Lot 6- Grabanicë, Lot 7- Drenoc, Lot 8- Volljakë, Lot 9- Gremnik, Lot 10- Budisalc, Lot 11 Jagode, Lot 12 Gjurgjevike i Madhe- Kline
634-23-12328-2-1-1
15-11-2023 05-12-2023 Detajet