Republika e Kosoves

Klinë

DREJTORIA E KULTURËS, RINISË DHE SPORTIT

Drejtoreshë: Fatjona Gashi

Edukimi:

Universiteti i Prishtinës “Hasan Prishtina” Tetor, 2016 – Janar, 2021

Fakulteti i Filologjisë – Letërsi shqipe

Diplomë: Baçelor

Përvojë pune:

 1. Organizata “Save the Children in Kosovo” Nëntor, 2021 – Aktualisht

Titulli i punës: Mobilizuese Komuniteti

Vendi: ShFMU “ Emin Duraku” – Sferkë

 1. 2. Gazeta online “In Lajmi” – Prishtinë Shtator, 2019 – Janar, 2021

Titulli i punës: Gazetare dhe lektore e teksteve/lajmeve.

 1. Praktikë shkollore – Mësimdhënëse Prill, 2019 – Maj, 2019

Lënda: Gjuhë shqipe dhe letërsi

Kualifikime/Konferenca:

 • Pjesëmarrëse në Konferencën Studentore të organizuar nga Universiteti i Vlorës

“Ismail Qemali”, 14 dhjetor 2017 (e certifikuar).

Curriculum Vitae

 • Participating in the Students Conference on Language, Literary and Cultural Studies, organized

by the Departament of Foreign Languages, Faculty of Humanities, University of Vlora

“Ismail Qemali’, on 7 November 2018 (certified).

 • Pjesëmarrëse në Mitingun e Poezisë – Gjakovë, 10 maj, 2019.
 • Pjesëmarrëse në orën letrare me poetin izraelito-argjentinas dhe nobelistin për paqe Ernesto

Kahan, Gjakovë, 24 maj 2020.

 • Soft skills and business aptitude training, organized by: PrSolutions (CocaColasupportsyouth),

1-3 November 2019, Prishtinë/Kosovë (certified).

 • Pjesëmarrëse në Konferencën e Tretë Ndërkombëtare për Shëndetin, Mirëqenien, edukimin

dhe të drejtat e fëmijëve, organizuar nga Qëndra për Hulumtime Psiko-Sociale dhe Mjekësore, 1-

2 korrik 2020, Prishtinë.

 • Pjesëmarrëse në programin truAktiv, trajnim për Shkollën e mendimit kritik, organizuar

nga Sbunker, 06 – 09 tetor, 2020. (e certifikuar).

 • Trajnim “Hartimi i planeve vjetore, mujore dhe ditore” – Prof. Fahrije Ymeri (trajnere e

kurrikulës).

Botime:

 • Revista “Fryma” – Universiteti i Prishtinës (poezi).
 • Revista “Buletini shkencor” – Universiteti i Vlorës:
 1. 1. Punim/studim letrar me temë: Vepra e parë origjinale në gjuhën shqipe “Çeta e Profetëve” –

Pjetër Bogdani.

 1. 2. Punim/biografi me temë: “Theofan Stilian Noli – veprimtar erudit”.
 • Libër i botuar me ese dhe poezi “Flladi i rinisë pranverore letrare” me autore Florentinë

Dërmaku, (poezi dhe ese) 2020-2021.

Aftësi:

 • Gjuhët:

Gjuhë shqipe (gjuhë amtare)

Gjuhë angleze (shumë mirë)

Curriculum Vitae

 • Aftësi sociale:

Aftësi në drejtshkrim dhe të folur të rrjedhshëm

Aftësi të mira për punë individuale dhe në grup

Aftësi për punë në presion të kohës

 • Aftësi për punë në kompjuter:

Përdorimi i paketës Microsoft Office (M.Word, M.Excel, M.Powerpoint).

Përdorim i aplikacioneve Zoom, Google Meet dhe Google Clasroom.

Përdorimi i programit WordPress, rrjeteve sociale dhe programe të tjera.