Republika e Kosoves

Klinë

DREJTORIA E URBANIZMIT DHE MBROJTJEN E MJEDISIT

Drejtor: Enver Berisha

 

Datëlindja 10.03.1972
Vendlindja Volljakë
Kombësia Shqiptar
Nënshtetësia Kosovar
Gjendja familjare I martuar (kater  fëmijë)
Adresa

 

 Vendëlindja: Volljakë 32000,  Klinë Kosovë

 

 

 

Shkollimi

SHLP  Drejtimi  Matematikë

Univerziteti i Prishtinës, Fakulteti i edukimit  Drejtimi  Matematikë-informatik

Mësimdhënës i lëndes matematikë- informatikë

Njohja e gjuhëve të huaja (1 deri 5: 1 dobët , 5 shkëlqyeshëm)
Në të folur Në të shkruar Në të lexuar
     Gj.angleze 3 3 3
Njohja e punës me

kompjuter         

(Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft Power Point, Microsoft Publisher, Corel, Microsoft access (elementar)).
Profesioni Mësimdhënës i lëndes Matematik-informatikë
Pozitat paraprake Mësimdhënës i lëndes Matematik-informatikë në Shfmu “Emin Duraku” në Sferkë nga viti 1992 deri në 2014

Drejtor në SH.F.M.U “Dëshmorët” Volljakë nga 12/11/2014-22.12.2021

Njohuri

profesionale

Njohuri të përgjithshme të mësimdhënies së matematikës-informatikës

Njohuri të përgjithshme në menagjimin e institucioneve arsimore

Njohuri të përgjithshme në fushen e ndertimit.

Eksperienca në kurse,  trajnime profesionale

projekte,  etj.

 

 

 Çertifikatë: me fokues gjeometri

Çertifikatë: vlersimi pëmbledhedhës dhe hartimi i testit

Certifikata :  udheheqje arsimore

Çertifikata për pojekte

Çertifikate për prokurim ne nivel shkolle

Çertifikata për KKK

Çertifikata për PZHSH.

Çertifikatë: vlersimi i përformancës së shkollës

Çertifikatë: përdorimi i teknologjisë në mësimdhënie

Çertifikatë: programet aplikative,Microsoft Word, Microsoft Excel,                 Microsoft Power Point

……………….