Republika e Kosoves

Klinë

Zyra e Personelit

Udhëheqës i Zyrës së Personelit

Xhavit Dauti 

Centrix: 038 200 43722

Mobil: +383 44 887659

Email: xhavit.dauti@rks-gov.net