Republika e Kosoves

Klinë

Zyra e Personelit

Xhavit Dauti

Udhëheqës i Personelit,

Komuna Klinë

Centrix: 038 200 43722

Mobil: +377 44 887659

Email: xhavit.dauti@rks-gov.net