Republika e Kosoves

Klinë

Lista e plotë e hollësishme e shërbimeve që ofron Komuna e Klinës për publikun-word

Lista e plotë e hollësishme e shërbimeve që ofron Komuna e Klinës për publikun-pdf

Lista e plotë e hollësishme e shërbimeve që ofron Komuna e Klinës për publikun-scan

 

 

Drejtoria e Administratës

Drejtoria e Arsimit

Drejtoria e Financave, Ekonomisë dhe Zhvillimit

Drejtoria e Kulturë, Rini dhe Sport 

Drejtoria e Shëndetësisë dhe Mirëqenies Sociale

Drejtoria për Kadastër, Gjeodezi dhe Pronësi 

Drejtoria e Urbanizmit dhe Mbrojtjes së Mjedisit

Drejtoria e Bujqësisë, Pylltarisë dhe Zhvillimit Rural

Drejtoria për Shërbime Publike dhe Emergjencë

Drejtoria për Punë Inspektuese