Republika e Kosoves

Kamenicë

Misioni & Vizioni

Vizioni
Kryetari i komunës dhe strukturat tjera komunale, kanë gatishmërinë që energjitë dhe dituritë t’i vënë në shërbim të qytetarëve, që institucioni komunal të ofrojë shërbime sa më cilësore. Të vendosur për menaxhim të mirë të pronës publike, duke krijuar kushte më të mira: për zhvillim ekonomik, arsim, shëndetësi, infrastrukturë, bujqësi, turizëm, duke bashkëpunuar me shoqata të qytetarëve , biznese vendëse e ndërkombëtare, si dhe duke u përkujdesur në mbrojtjen e ambientit tonë të bukur. Po ashtu duke inkurajuar rininë për veprimtari kulturore-sportive e rekreative.
Misioni
Administrata e Komunës së Kamenicës, angazhohet për kryerjen e shërbimeve në mënyrë cilësore, efektive e sa më transparente, si dhe menaxhimin e të mirave publike me përgjegjësi. Po ashtu duke bërë planifikimin e mirëfilltë në të gjitha fushat, në të cilat komuna është kompetente.

Kyçu

Regjistrohu

kalendari

sherbimet

Open Data Kamenica

E-mail

LETRA E BARDHË / WHITE PAPER

ndreqe.com

Hidromorava

Numrat e Shërbimeve Emergjente

Profili Ekonomik i Komunës në gjuhët zyrtare

Gazeta Zyrtare e Republikës së Kosovës

NDIHMË JURIDIKE FALAS

Qasja ne dokumente zyrtare

Arkivi Elektronik

PJESËMARRJA E GJERË PËR QEVERISJE TË MIRË

SI TË PAJISEMI ME LEJE NDËRTIMORE

Platforma Digjitale për Pjesëmarrje Publike

Platforma e konsultimeve publike

STATUTI KOMUNËS

Buletini i Komunës 2023

Platofrma e shërbimeve eKOSOVA

AGJENCIA E REGJISTRIMIT TË BIZNESEVE

Lista me Shenja Unike

EcoHigjiena

DEKLARIMI I PASURISË / RAPORTO KORRUPSIONIN

Himni

Harta e qytetit

E-REKRUTIM KONKURSET

Broshura

Regjistri i Pronës Komunale