Republika e Kosoves

Kamenicë

Zyra e Personelit

Zyra e Personelit

U.D i Udhëheqësit: Burim Kryeziu
E-mail: burim.kryeziu@rks-gov.net
Numri i telefonit: 03820047642

Zyrtare e Lartë: Arnesa Hyseni
E-mail: arnesa.hyseni@rks-gov.net

Zyrtar i Personelit: Nexhat Rexhepaj
E-mail: nexhat.rexhepi@rks-gov.net