Republika e Kosoves

Kamenicë

Zyra e Personelit

Zyra e Personelit

Udhëheqës: Asdren Jerliu

Email:asdren.jerliu@rks-gov.net

Numri i telefonit: 03820047642