Republika e Kosoves

Kamenicë

Zyra e Personelit

Zyra e Personelit, Faton Biqkaj, Udhëheqës i personelit

03820047615

faton.biqkaj@rks-gov.net