Republika e Kosoves

Shtërpcë

Misioni & Vizioni

Misioni ynë është të sigurojmë ruajtjen e karakterit dhe zakoneve të komunitetit, duke ofruar shërbime cilësore dhe të përshtatshme nëpërmjet punës moderne dhe efikase, me përkushtimit absolut ndaj klientëve të tonë dhe bashkëpunimit efikas me të gjitha subjektet relevante, njerëzit që kontribuojnë në punën e përbashkët të komunës, më të cili do të  sigurojmë  zhvillimin e qëndrueshëm të komunës dhe qytetarëve, dhe komunën tonë e bëjnë një vend ideal për të jetuar.

Kyçu

Regjistrohu

kalendari

sherbimet

Qasja ne dokumente zyrtare

Portali shteteror

Platforma e komunikimit online

Pagesat e tatimit ne prone

Licensa

Leje

Himni

Harta e qytetit

E-Rekrutim

E-Administrat

Broshura

Autorizime