Republika e Kosoves

Shtërpcë

Misioni & Vizioni

Misioni ynë është që  të sigurojmë ruajtjen e karakterit dhe zakoneve të komuniteteve, duke ofruar shërbime cilësore dhe të përshtatshme nëpërmjet punës moderne dhe efikase, përkushtimi absolut ndaj klientëve të tyre dhe bashkëpunimi  efikas me të gjitha subjektet relevante publike që kontribuojnë në punën e përbashkët të komunës, më të cilën do të sigurojmë zhvillimin e qëndrueshëm të komunës dhe qytetarëve. Dhe të  bëjmë  komunën tonë një vend ideal për të jetuar.

Kyçu

Regjistrohu

kalendari

Shiko online mbledhjen e Kuvendit të Komunës

sherbimet

Qasja ne dokumente zyrtare

Portali shteteror

Platforma e komunikimit online

Pagesat e tatimit ne prone

Licensa

Leje

Himni

Harta e qytetit

E-Rekrutim

E-Administrat

Broshura

Autorizime