Republika e Kosoves

Shtërpcë

Zyrtarët e drejtorisë

Jelena Nikolic – Shef I drejtorise
Nr. Tel: +38344/502-673
e-mail: jelena.janicevic@rks-gov.net
Svetlana Nikolcević – Ilic – Zyrtare për bujqësi pylltari
Nr. Tel:   +38345/498-942
e-mail: svetlana.n.ilic@rks-gov.net
Fazli Islami – Referent për buqësi
Nr. Tel:   +38344/323-784
e-mail: fazli.islami@rks-gov.net
Sanja Sibinovic – Regjistroese e biznisit
Nr. Tel: +38345/498-943
e-mail: sanja.sibinovic@rks-gov.net