Republika e Kosoves

Shtërpcë

Komisioni për Komunitete

Blerta Hazizi
Br.Tel: //
e-mail: //
Muhamet Emini
Br.Tel: //
e-mail: //
Dragomir Stanisavljević
Br.Tel: 045604000
e-mail: //
Vesna Samardžić
Br.Tel: 045878906
e-mail: // 
Albina Hazizi 
Br. Tel: // 
e-mail: //