Republika e Kosoves

Shtërpcë

Zyrtarët e drejtorisë

Jasmina Spasic  – Shef I drejtorise
Nr. Tel: +38349/921-573
e-mail: jasmina.jovanovic@rks-gov.net
Slavisa Davidovic – Menagjer i kontabilitetit
Nr. Tel: +38349/921-579
e-mail: slavisa.davidovic@rks-gov.net
Dejan Racicevic –  Menaxher Tësarit
Nr. Tel: +38349/921-576
e-mail: dejan.racicevic@rks-gov.net
Zarko Simic – Zyrtar për  taksa komunale
Nr. Tel: +38349/921-577
e-mail: zarko.simic@rks-gov.net
Dejan Dobrosavljevic – Menayer i tatimit në pronë
Nr. tel: +38349/921-581
e-mail: dejan.dobrosavljevic@rks-gov.net
Ramadan Halimi – Operator i bazës së të dhënave
Nr. Tel: +38349/921-580
e-mail: ramadan.m.halimi@rks-gov.net
Bojan Sarkočevic – Baza e të dhënave
Nr. Tel: +38349/921-578
e-mail: bojan.sarkocevic@rks-gov.net
Jenuz Murtezi – Baza e të dhënave
Nr. Tel: +38349/921-583
e-mail: jenuz.murtezi@rks-gov.net
Lulzime Ajeti – Zirtar për pronë
Nr. Tel: +38349/921-582
e-mail: lulzime.ajeti@rks-gov.net
Sadik Arifi –Zyrtari i të ardhurave
Nr. tel: +38349/921-574
e-mail: sadik.arifi@rks-gov.net
Jeton Rrahmani – Zyrtar për buxhet
Nr. tel:
e-mail: jeron.rrahmani@rks-gov.net