Republika e Kosoves

Shtërpcë

Shërbimi i ofiqarisë

Halim Ramadani - Shef i sherbimit të ofiqarisë
Nr. Tel: +38344/378-794
e-mail: halim.ramadani@rks-gov.net
Natasa Sibinovic - Ofiqar
Nr. Tel: +38345/604-445
e-mail: natasa.sibinovic@rks-gov.net
Ljubisa Stojkovic - Ofiqar
Nr. Tel: +38344/197-539
e-mail: ljubisa.stojkovic@rks-gov.net
Vehbi Sahiti - Ofiqar
Nr.Tel: +38344/482-188
e-mail: vehbi.sahiti@rks-gov.net