Republika e Kosoves

Shtërpcë

Drejtor Drejtorite

Emri dhe mbiemri - Djordje Djordjevic
Pozita - Drejtor Drejtorite
Data e lindjes - 19.08.1991
Vendi i lindjes - Prishtinë
Profesioni - Mjeshtër ekonomist
Tel: 045513470
e-mail: djordje.djordjevic@rks-gov.net