Republika e Kosoves

Shtërpcë

Shef kabineti

Emri dhe mbiemri – Igor Savic

Pozita – Shef kabineti
Data e lindjes – 20.03.1975
Vendi i lindjes– Ferizaj
Profesioni – Menaxherit të Diplomuar
Nr. Tel: 049626333 
e-mail: igor.savic@rks-gov.net

Biografia

Igor Savic ka marr  diplomën e studimeve themelore akademike dhe titullin akademik të menaxherit të diplomuar në Fakultetin e Biznesit dhe Menaxhimit Industrial në Universiteti “Union Nikola Tesla” në Beograd.

Ai ka filluar  përvojën e tij të punës në Kosovë, duke punuar për misionin e OSBE-së në vitin 2001. Në vitin 2004 ka  diplomuar në Shkollën e Gazetarisë në Beograd dhe më pas ka filluar të punojë si gazetar në disa TV dhe radio stacione rajonale dhe lokale. Ai është gjithashtu punëtor një kohës e gjatë i shoqërisë civile, në të cilin ka realizuar dhjetëra projekte në fushën e mbrojtjes së të drejtave të njeriut, si  dhe punon me grupe të margjinalizuara (persona me aftësi të kufizuara, të rinj, gra) përmes OJQ-së lokale në Shtërpcë.

Puna në Ministrinë për Komunitete dhe Kthim ka  filluar  në gusht 2016. në pozicionin e shefit të kabinetit, dhe nga shkurti 2020 si këshilltar i parë i ministrit.

Nga dhjetori 2021. Ka filluar  punën në zyrën e kryetarit të komunës në detyrën e shefit të kabinetit.

Ai ka lindur më 20.03.1975 në Ferizaj, ku ka jetuar deri në vitin 1999. Aktualisht banon në Shtërpcë, ai është i martuar me Snezanen dhe ka djemtë Filipin dhe Nemanjen. Gjuha e tij amtare është gjuha serbisht dhe flet anglisht dhe shqip.