Republika e Kosoves

Shtërpcë

Zyrtarët e drejtorisë

Zorica Stanojevic – Shef I drejtorise
Nr. Tel: +38345/498-933
e-mail: zorica.stanojevic@rks-gov.net