Republika e Kosoves

Shtërpcë

Hxeometer

Aleksandar Bogdanovic – Hxeometer
Nr. tel: +38349/921-562
e-mail: aleksandar.bogdanovic@rks-gov.net