Republika e Kosoves

Shtërpcë

Zyrtarët e drejtorisë

Blerim Fejza – Shef I drejtorise
Nr. Tel: +38349/921-560
e-mail: blerim.fejza@rks-gov.net
Bojana Dobrosavljevic – Referent për lëshuarjen e fletëposedimeve
Nr. tel: +38349/921-563
e-mail: bojana.dobrosavljevic@rks-gov.net
Arsenije Milosvaljevic –  Zyrtarë për punë pronësore joridike
Nr. Tel:   +38349/921-561
e-mail: arsenije.milosavljevic@rks-gov.net
Aleksandar Bogdanovic – Hxeometer
Nr. Tel: +38349/921-562
e-mail: aleksandar.bogdanovic@rks-gov.net