Republika e Kosoves

Shtërpcë

Zyrtarët e drejtorisë

Sadik Ymeri – Shef I drejtorise
Nr. Tel: +38344/631-022
e-mail: sadik.ymeri@rks-gov.net
Bashkim Rushiti – Punëtor financiar
Nr. Tel:  +38344/693-953
e-mail: bashkim.rushiti@rks-gov.net
Cvetan Stojanovic – Zyrtar për kulturë sport dhe rini
Nr. Tel: +38344/447-403
e-mail: cvetan.stojanovic@rks-gov.net
Biljana Sutrakovic – Referente në arsim
Nr. Tel:  +38345/498-962
e-mail: biljana.sutrakovic@rks-gov.net