Republika e Kosoves

Shtërpcë

Njësia e Pylltarisë

Milos Stojkovic - Shef i njësisë së pylltarisë
Nr. tel: +38344/383-814
e-mail: milos.stojkovic@rks-gov.net
Bojan Radonocevic – Zyrtar administrativ
Nr. Tel: +38349/921-540
e-mail: bojan.radonocevic@rks-gov.net
Sladjan Zdravkovic  – Teknik i pzlltarijë
Nr. Tel: +38349/921-537
e-mail: sladjan.zdravkovic@rks-gov.net
Sladjan Milosevic – Roje Pylli
Nr. Tel: +38349/921-542
e-mail: sladjan,milosevic@rks-gov.net
Dragan Stevanovic – Roje Pylli
Nr. tel: +38349/921-543
e-mail: dragan.stevanovic@rks-gov.net
Muhamet Bislimi – Roje Pylli
Nr. Tel: +38349/921-547
e-mail: muhamet.bislimi@rks-gov.net
Agron Ilazi – Roje Pylli
Nr. Tel: +38349/921-546
e-mail: agron.ilazi@rks-gov.net
Hajrush Mehmeti – Teknik i pzlltarijë
Br. Tel: +38349/921-539
e-mail: hajrush.mehmeti@rks-gov.net
Minir Hasaj – Roje Pylli
Nr. Tel: +38349/921-551
e-mail: minir.hasaj@rks-gov.net
Shefik Rrahmani – Teknik i pzlltarijë
Nr. Tel:
e-mail: shefik.rrahmani@rks-gov.net
Haljim Uka – Roje Pylli 
Nr. Tel: +38349/921-548 
e-mail: haljim.uka@rks-gov.net
Avdulla Zenuli –Roje Pylli
Nr. Tel:
e-mail: avdulla.zenuli@rks-gov.net
Neser Vladi – Roje Pylli
Nr. Tel: +38349/921-549
e-mail: neser.vladi@rks-gov.net
Ramadan Ramadani – Roje Pylli
Nr. Tel: +38349/921-544
e-mail: ramadan.ramadani@rks-gov.net
Vladan Janicevic – Roje Pylli
Nr. tel:  +38349/921-550
e-mail: vlada.janicevic@rks-gov.net
Tihomir Stevanovic – Roje Pylli
Nr. Tel: +38349/921-552
e-mail: tihomir.stevnovic@rks-gov.net