Republika e Kosoves

Shtërpcë

Drejtor Drejtorite

Emri dhe mbiemri – Marko Stanojevic
Pozita– Drejtor Drejtorite
Data e lindjes – 04.03.1992
Vendi i lindjes – Prishtinë
Profesioni – Mjeshtër sociolog
Nr. Tel: 045687069
e-mail: marko.stanojevic@rks-gov.net