Republika e Kosoves

Shtërpcë

Drejtori Drejtorite

Emri dhe mbiemri – Dusan Krstic
Pozita – Drejtor Drejtorite
Data e lindjes – 
Vendi i lindjes– Shkup
Profesioni –
Nr. Tel: +38349/524-700
e-mail: dusan.krstic@rks-gov.net