Republika e Kosoves

Shtërpcë

Drejtor Drejtorite

Emri dhe mbiemri - Stefan Kovacevic
Pozita - Drejtor Drejtorite
Data e lindjes -
Vendi i lindjes -
Profesioni -
Nr. Tel: +383 (0) 45 653 707
e-mail: stefan.kovacevic@rks-gov.net