Republika e Kosoves

Shtërpcë

Njësi zjarrfikëse

Slađan Stanisic - Zjarëfiks
Nr. tel: +38349/921-605
e-mail:
Novica Staletovic - Zjarëfiks
Nr. tel: +38345/498-950
e-mail:
Branislav Geric - Zjarëfiks
Nr. tel: +38345/498-951
e-mail:
Kadrush Idrizi - Zjarëfiks
Nr. tel:   +38345/498-966
e-mail:
Redzep Fejzulahu - Zjarëfiks
Nr. tel:  +38345/498-967
e-mail: