Republika e Kosoves

Shtërpcë

Drejtor Drejtorite

Emri dhe mbiemri – Marjan Spasic
Pozita – Direktor Odeljenja
Data e lindjes – 10.12.1987
Vendi i lindjes – Gotovushë / Shtërpcë
Profesioni
Nr. Tel: +38344/457-351
e-mail: marjan.spasic@rks-gov.net