Republika e Kosoves

Shtërpcë

Zyrtarët e drejtorisë

Irena Milenkovic – Udhëheqës I personelit
Nr. Tel: +38345/857-215
e-mail: irena.milenkovic@rks-gov.net 
Goran Nikolcevic – Drejtor i Auditimit të Brendshëm
Nr. Tel: +38349/921-568
e-mail: goran.nikolcevic@rks-gov.net 
Krunislav Zdravkovic – Menagjer në zirën e prokurimit
Nr. Tel: +38349/921-570
e-mail: krunislav.zdravkovic@rks-gov.net
Blerim Limani - Zyrtar e Prokurimit
Nr. Tel: 049921139
e-mail: blerim.limani@rks-gov.net
Tihomir Durlevic – Zyrtar Për Kthim
Nr. Tel: +38345/498-906
e-mail: tihomir.durlevic@rks-gov.net 
Ahmet Aliu – Zyrtar komune për komitete
Nr. Tel: +38349/921-569
e-mail: ahmer.sh.aliu@rks-go.net 
Dragana Bozilovic  – Sekretareshë
Nr. Tel: +38349/921-565
e-mail: dragana.bozilovic@rks-gov.net
Remzije Fejza – Sekretareshë
Nr. Tel: +38349/921-566
e-mail: remzije.fejza@rks-gov.net