Republika e Kosoves

Shtërpcë

Komiteti për Siguri në Bashkësi

1. Dalibor Jevtic - Kryetari i Komunës (Kryesues)
Nr.Tel:
e-mail: dalibor.jevtic@rks-gov.net
2. Dragan Stevanovic-  Komandanti i Stacionit të Policisë,  anëtar
Nr.Tel: 
e-mail: 
3. Sinisa Milenkovic - Përfaqësues I bashkësisë ortodokse, anëtarë
Nr.Tel: 
e-mail:
4. Kujtim Polovici   -  Përfaqësues I bashkësisë Islame, anëtarë
Nr.Tel:
e-mail:
5. Dusan Krstic - Përfaqësues  I komunitetit etnik serb, anëtarë
Nr.Tel:
e-mail:
6. I rezervuar per Nenkryetarin per Komunitete -Perfaqësues  I komunitetit etnik Shqiptare, anëtarë
Nr.Tel:
e-mail:
7. Muhamet Emini-   Përfaqësues  I komunitetit etnik rom, anëtarë
Nr.Tel: 044497290
e-mail: muhamet.emini@rks-gov.net
8. Blerta Hazizi - Kryesuesi i Komitetit për Komunitete i Kuvendit të Komunës, anëtare
Nr.Tel:
e-mail:
9. Radica Milosavljevic - Zyrtari për Barazi Gjinore, anëtarë
Nr.Tel:
e-mail:
10. Marjan Spasic - Drejtor i Drejtorisë për Arsim, anëtarë
Nr.Tel:
e-mail:
11. Biljana Sutrakovic - Kryetari i Këshillit të Prindërve të Arsimit, anëtarë
Nr.Tel:
e-mail:
12. Gzim Morina - Përfaqësues i FSK-së, anëtarë
Nr.Tel:
e-mail:
13. Afet Hasani - Përfaqësues nga Sektori I Emergjencave Civile Komunale, anëtare
Nr.Tel:
e-mail:
14. Tihomir Durlevic- Përfaqësuesi i Zyrës Komunale për Komunitete dhe Kthim, anëtarë
Nr.Tel:
e-mail:
15. Adelina Ramadani - Përfaqësues nga OJQ
Nr.Tel:
e-mail:
16. Vladimir Dejanovic - Përfaqësues i mediave lokale
Nr.Tel:
e-mail:
17. Milorad Stanojevic - Përfaqësues nga komuniteti i biznesit
Nr.Tel:
e-mail:
18. Nenad Davidovic- Përfaqësues nga komuniteti i personave me aftësi të kufizuara,anëtarë
Nr.Tel:
e-mail: