Republika e Kosoves

Shtërpcë

Zyrtarët e Drejtorisë

Andreja Milosavljevic – Shef I drejtorise
Nr.Tel: +38345/446-474
e-mail: andreja.milosavljevic@rks-gov.net
Radica Milosavljevic –Zyrtar për barazi gjinore
Nr.Tel: +38345/498-912
e-mail: radica.milosvljevic@rks-gov.net
Reshadija Ilazi – Kordinator e Qendres per Sherbim te Qytrtarve
Nr.Tel: +38345/498-911
e-mail: reshadije.ilazi@rks-gov.net
Staja Markovic – Sekretari i Kuvendit
Nr. Tel: +38345/511-715
e-mail: staja.markovic@rks-gov.net 
Lazar Arsic – Menager IT 
Nr. Tel: +38349/921-559 
e-mail: lazar.arsic@rks-gov.net  
Danijela Zivanic – Referente e arkivës
Nr. Tel: +38345/498-915
e-mail: danijela.zivanic@rks-gov.net
Natasa Kecic –Ofiqare
Nr. Tel: +38345/498-916
e-mail: natasa.kecic@rks-gov.net
Ljubisa Stojkovic – Ofiqare
Nr. Tel: +38345/498-916
e-mail: ljubisa.stojkovic@rks-gov.net
Halim Ramadani – Shef i sherbimit të ofiqarisë
Nr. Tel: +38344/378-794
e-mail: halim.ramadani@rks-gov.net
Vehbi Sahiti – Ofiqare
Nr. Tel: +38344/482-188
e-mail: vehbi.sahiti@rks-gov.net
Firdeze Bitiqi – Përkthyes
Nr. Tel: +38344/463-534
e-mail: firdezbztzqi@hotmail.com
Sevdija Krasniqi – Përkthyes
Nr. Tel:
e-mail: sevdija.krasniqi@rks-gov.net
Maja Petkovic – Punëtore në byfe
Nr. Tel:
e-mail:
Dragan Dobrosavljevic – Mirëmbajtës I objektit
Nr. Tel:
e-mail:
Dejan Jovanovic – Punëtor ndihmës
Nr. Tel:
e-mail:
Xhemshir Ismajili – Vozitës 
Nr. Tel: +38345/498-960 
e-mail: 
Emran Avdiu - Pastrues
Nr. Tel: 049921521 
e-mail: // 
Svetlana Stankovic – Pastruese
Nr. Tel: +38345/498-960
e-mail:
Jovica Sarkocevic – Portir
Nr. Tel: +38345/498-919
e-mail:
Novica Krstic – Portir
Nr. Tel: +38345/498-920
e-mail:
Stanojko Stojanovic – Portir
Nr. Tel: +38345/498-921
e-mail:
Boban Jovanovic – Portir
Nr. Tel:
e-mail:
Cvetan Dogandzic - Portir
Nr. tel:
e-mail