Republika e Kosoves

Shtërpcë

Drejtor Drejtorite

Emri dhe mbiemri –  Sasa Milosavljevic

Pozita - 
Data e lindjes - 
Vendi i lindjes - 
Profesion - 
Tel: 
e-mail: