Republika e Kosoves

Shtërpcë

Zyrtarët e Drejtorisë

Dragomir Milosavljevic – Inspektor i ndërtimtarisë
Nr. Tel: +38344/591-687
e-mail: dragomir.milosavljevic@rks-gov.net
Hysni Bajrami – Inspektor i ndërtimtarisë
Nr. Tel: +38344/592-118
e-mail: hysni.bajrami@rks-gov.net
Lazar Andrejevic – Inspektor komunal
Nr. Tel: 
e-mail: lazar.andrejevic@rks-gov.net
Ilija Rusimovic - Inspektori i sherbimeve publike
Nr. Tel: +383 (0) 49 557 323
e-mail: ilija.rusimovic@rks-gov.net