Republika e Kosoves

ShtërpcëTenderi Data e fillimit Data e mbarimit Veprimet
“Promovimi mediatik dhe monitorimi i seancave të kuvendit dhe aktiviteteve të kryetarit të komunës,udhëheqjës komunale dhe komitetit për siguri”
655-23-3965-2-2-1
26-04-2023 16-05-2023 Detajet
“Transportimin e nxënësve në të dy drejtimet nga fshatin Bitia e Poshtme në shkollen “Anton Santori” në Bitia e Epërme ”
655-23-4588-2-3-6
11-05-2023 17-05-2023 Detajet
“Mirëmbajtja e hapësirave publike në komunën e Shtërpcës”
655-23-4062-2-3-6
27-04-2023 03-05-2023 Detajet