Republika e Kosoves

Pejë

Misioni & Vizioni

Mirë se vini në Pejë

Me qëllim që qytetarit ti ofrohen sa më shumë informata, në këtë faqe do të gjeni dokumente dhe informacione të shumta për punën e Kuvendit Komunal dhe organeve të tij. Në faqen zyrtare të Komunës së Pejës mund t’i gjeni të dhënat e përgjithshme për Komunën e Pejës. Duke hyrë nëpër menytë e caktuara, ju mund të njiheni më mirë me historikun, profilin dhe të dhëna tjera të rëndësishme për Komunën e Pejës, popullsinë, organizimin, strukturën dhe funksionet e organeve të pushtetit lokal. “Peja qytet në të cilin vlen të jetohet dhe të vizitohet”

Për të inkurajuar aktivitetin, vendosëm të japim një bonus nga Mostbet!

Kyçu

Regjistrohu

kalendari

sherbimet

Portalin Shtetëror

SI TË PAJISEM ME LEJE NDËRTIMORE

Konsultimet Publike – materialet përcjellëse

Qasja në e-mail Zyrtar

SI TË PAJISENI NË KUSHTE NDËRTIMORE?

Takimet Publike – materialet përcjellëse

QENDRA KOMUNALE E BIZNESEVE NË PEJË

Dëgjimet Buxhetore – materialet përcjellëse

Drejtoria Administratës Formularët kërkesa-ankesa

PZHK 2020 -2028 PLANET RREGULLUESE URBANE

ORGANOGRAMI

Lista e pronave që duhet të ndrohen ose eksproporohen për të realizuar planet regullues të qytetit të Pejës

Planet Strategjike të Komunës së Pejës

Qasja ne dokumente zyrtare Besart Berisha Kliko.. email: besart.s.berisha@rks-gov.net, Mob +383 45 531846

PLANI I VEPRIMIT

Ndermarrjet Publike -Komuna Pejë

ndreqe.com

Udhëzues: Aplikimi Online për Certifikata të Gjendjes Civile

LIBRI I PROCESEVE

Statuti i Komunës së Pejës

KONTRATAT E NËNSHKEUARA

LISTA E HOLLËSISHME E SHËRBIMEVE QË OFRON KOMUNA E PEJËS

Platforma e komunikimit online

E-KOMUNA

Tatimit në prone

Shërbimet Sociale

Harta e qytetit

E-Prokurimi

E-Qeverisja

Planet Zhvillimore

RAPORTET BUXHETORE DHE PASQYRAT FINANCIARE