Republika e Kosoves

Pejë

Misioni & Vizioni

Mirë se vini në Pejë

Me qëllim që qytetarit ti ofrohen sa më shumë informata, në këtë faqe do të gjeni dokumente dhe informacione të shumta për punën e Kuvendit Komunal dhe organeve të tij. Në faqen zyrtare të Komunës së Pejës mund t’i gjeni të dhënat e përgjithshme për Komunën e Pejës. Duke hyrë nëpër menytë e caktuara, ju mund të njiheni më mirë me historikun, profilin dhe të dhëna tjera të rëndësishme për Komunën e Pejës, popullsinë, organizimin, strukturën dhe funksionet e organeve të pushtetit lokal. “Peja qytet në të cilin vlen të jetohet dhe të vizitohet”

 

 

Kyçu

Regjistrohu

kalendari

sherbimet

Udhëzues: Aplikimi Online për Certifikata të Gjendjes Civile

PZHK 2020 -2028 PLANET RREGULLUESE URBANE

LIBRI I PROCESEVE

Qasja ne dokumente zyrtare Besart Berisha Kliko.. email: besart.s.berisha@rks-gov.net, Mob +383 45 531846

Statuti i Komunës së Pejës

Portalin Shtetëror

ndreqe.com

Qasja në e-mail Zyrtar

ORGANOGRAMI

KONTRATAT E NËNSHKEUARA

Ndermarrjet Publike -Komuna Pejë

QENDRA KOMUNALE E BIZNESEVE NË PEJË

Planet Strategjike të Komunës së Pejës

Konsultimet Publike – materialet përcjellëse

Takimet Publike – materialet përcjellëse

SI TË PAJISEM ME LEJE NDËRTIMORE

SI TË PAJISENI NË KUSHTE NDËRTIMORE?

Lista e pronave që duhet të ndrohen ose eksproporohen për të realizuar planet regullues të qytetit të Pejës

PLANI I VEPRIMIT

Dëgjimet Buxhetore – materialet përcjellëse

Platforma e komunikimit online

E-KOMUNA

Pagesat e tatimit ne prone

Shërbimet Sociale

Harta e qytetit

E-Prokurimi

E-Qeverisja

Planet Zhvillimore

RAPORTET BUXHETORE DHE PASQYRAT FINANCIARE