The Republic of Kosovo

Pejë

Mission & Vision

Log In

Enroll

 • Ndërtimi i fushës se Futbollit në Baran Komuna e Pejës

  |

  Application form
 • Lighting and arrangement of public spaces in Municipality of Peja LOT 1- Construction of public lighting in the village Buqan and Kosuriq LOT 2- Construction of public lighting in the neighborhoods Haxhi Zeka, Kristal a

  |

  Application form
 • onstruction of River Archipelagos and construction of diversion dam in Dardania III LOT 1 – Construction of River Archipelago from Transit Bridge to Zahaq part one LOT 2 – Regulation – construction of the diversionary dam Dardania III

  |

  Application form
 • Ndriqimi i hapësirave publike në disa lagje të Komunës së Pejës LOT 1- Ndërtimi i ndriqimit publik në fshatrat Leshan, Gllaviqicë , Kliqinë, Ramun dhe Jabllanic e Leshanit LOT 2- Ndërtimi i ndriqimit publik në fshatrat

  |

  Application form
 • Black Peak Road Construction – Vitomeric

  |

  Application form
 • Asphalting of roads in the town and villages of Municipality of Peja LOT 1 – 2 – 3 – 4 – 5

  |

  Application form
 • Lighting and arrangement of public spaces in Municipality of Peja LOT 1- Construction of public lighting in the village Buqan and Kosuriq LOT 2- Construction of public lighting in the

  |

  Application form
 • hting of public spaces in some neighborhoods of Municipality of Peja LOT 1- Construction of public lighting in the villages Leshan, Gllaviqicë, Kliqinë, Ramun and Jabllanic e Leshani

  |

  Application form
 • Demolition of illegal buildings in the Municipality of Peja

  |

  Application form
 • Search for Varri i Sykut – Kofile – Shtypeq i Madh in Rugova

  |

  Application form
 • the calendar

  services

  Access to official documents

  The state portal

  Online communication platform

  Property Tax Payments

  The license

  Permit

  The anthemn

  Map of the city

  E-recruitment

  E-administration

  Booklets

  Authorizations