Republika e Kosoves

Pejë

 

Të gjithë qytetarët  e Komunës së Pejës gëzojnë të drejtën për qasje në dokumentet zyrtare –  shfrytëzojeni !!!

                                                                   Besart Berisha

 

Zyrtar për Qasje në dokumente zyrtare në Komunën e Pejës

Mob +383 44 531846

E-mail : besart.s.berisha@rks-gov.net

Raporti vjetor i Kerkesave per qasje ne dokumente publike 2023

Raporti vjetor i QDZ – 2021

RAPORTI QDZ 2022

RAPORTI QDZ 2021

RAPORTI QDZ 2020

RAPORTI QDZ 2019

RAPORTI QDZ 2018

 

FORMULARET-QDZ-SHKARKO
LIGJI_NR._06_L-081_PËR_QASJE_NË_DOKUMENTE_PUBLIKE

BROSHURË INFORMATIVE lidhur me të drejtat e qytetarëve që burojnë nga LIGJI NR. 06/L-081        Shkarko

 

INFORMATIVNA BROŠURA o pravima građana koja proističu iz ZAKONA BR. 06/L-081      Preuzimanje