Republika e Kosoves

Pejë

Sektori i kuvendit

 

 

 

 

Avni GASHI

Udhëheqës i Sektorit të Kuvendit të Komunës

Emaili: avni.c.gashi@rks-gov.net

Komuna Pejë – Republika e Kosovës

Adresa: Rr. Aleksander Mojsiu, 30000 Pejë.

Ndërtesa e Kuvendit të Komunës, Kati III.

Web: https://kk.rks-gov.net/peje/sektori-i-kuvendit/