Republika e Kosoves

Pejë

Sektori i kuvendit

 

 

Ilir THAÇI 

 

Emaili: ilir.thaci@rks-gov.net

Shef i SherbimitnëKuvendinKomunal Pejë  

Adresa: Rr. Hasan Prishtina, 30000 Pejë.

Tel:   +38345110791

038200-43-435

 

 

 

 

 

 

Avni GASHI

Emaili: avni.c.gashi@rks-gov.net

AsistentAdministrativnëKuvendinKomunal Pejë

Adresa: Rr. Hasan Prishtina, 30000 Pejë.

Tel:   +38345105783

+38349567085

03820043433

 

 

 

 

 

 

 

Mire MUJAJ

Asistente Administrative e KryesuesittëKuvenditKomunal Pejë

Adresa: Rr. Hasan Prishtina, 30000 Pejë.

Tel:  +38345112705