Republika e Kosoves

Pejë

Rexhep Kurtbogaj

Biografia e shkurtër e kryesuesit të Kuveendit të Komunës Pejë z. Rexhep Kurtbogaj

 

  • Shkolla e Mesmme ‘Gjimnazi Bedri Pejani;
  • Universiteti i Prishtinës, fakulteti Ekonomik perfunduar;
  • Vijon studimet master në fakultetin ekonomik;
  • Kryetar i Këshillit Lokal Rugova 2, 2015-2017;
  • Anëtar i Kuvendit Komunal Pejë, 2017-2020;
  • Drejtor i Administratës, Komuna Pejë 2020-2022;
  • Kryesues i Kuvendit Komunal Pejë 2022 –