Republika e Kosoves

Pejë

TRANSMETIMI LIVE -TAKIMI I RREGULLT I ASAMBLESË KOMUNALE PEJË 30.06.2020

Seanca Solemne e Kuvendit të Pejës 16.05.2020

TRANSMETIMI LIVE TAKIMI I JASHTËZAKONSHËM I KUVENDIT TË KOMUNËS 10.06.2020

TRANSMETIMI LIVE -TAKIMI I RREGULLT I ASAMBLESË KOMUNALE PEJË 29.05.2020

TAKIMI I RREGULLT I ASAMBLESË KOMUNALE PEJË 24.04.2020

TRANSMETIMI LIVE -TAKIMI I RREGULLT I ASAMBLESË KOMUNALE PEJË PJESA 2 28.02.20

TRANSMETIMI LIVE -TAKIMI I RREGULLT I ASAMBLESË KOMUNALE PEJË 28.02.20

TRANSMETIMI LIVE -TAKIMI I RREGULLT I ASAMBLESË KOMUNALE PEJË 31.01.2019

TRANSMETIMI LIVE -TAKIMI I RREGULLT I ASAMBLESË KOMUNALE PEJË 27.12.2019