Republika e Kosoves

Pejë

TRANSMETIMI LIVE -TAKIMI I RREGULLT I ASAMBLESË KOMUNALE PEJË 31.01.2019

TRANSMETIMI LIVE -TAKIMI I RREGULLT I ASAMBLESË KOMUNALE PEJË 27.12.2019

TRANSMETIMI LIVE -TAKIMI I RREGULLT I ASAMBLESË KOMUNALE PEJË 29.011.2019

TRANSMETIMI LIVE -TAKIMI I RREGULLT I ASAMBLESË KOMUNALE PEJË 04.11.2019

TRANSMETIMI LIVE -TAKIMI I RREGULLT I ASAMBLESË KOMUNALE PEJË 30.09.2019

TRANSMETIMI I DREJTPËRDREJTË – TAKIMI I JASHTËZAKONSHEM I ASAMBLESË KOMUNALE 21.08.2019

TRANSMETIMI LIVE -TAKIMI I RREGULLT I ASAMBLESË KOMUNALE PEJË 29.07.2019

TRANSMETIMI LIVE -TAKIMI I RREGULLT I ASAMBLESË KOMUNALE PEJË 28.06.2019

TRANSMETIMI LIVE -TAKIMI I RREGULLT I ASAMBLESË KOMUNALE PEJË 31.05.2019