Republika e Kosoves

Pejë

TRANSMETIMI I DREJTPËRDREJTË I SEANCËS SË RREGULLT TË ASAMBLESË KOMUNALE TË PEJËS 28.09.2018

SEANCA E JASHTËZAKONSHME E KUVENDIT TË KOMUNËS SË PEJËS 16.05.2018

SEANCA E JASHTËZAKONSHME E KUVENDIT TË KOMUNËS SË PEJËS 16.05.2018

SEANCA E JASHTËZAKONSHME E KUVENDIT TË KOMUNËS SË PEJËS 16.05.2018

SEANCA E RREGULLTË E KUVENDIT TE KOMUNËS 30.03.2018