Republika e Kosoves

Pejë

TRANSMETIMI LIVE -TAKIMI I RREGULLT I ASAMBLESË KOMUNALE PEJË 29.09.2023

TRANSMETIMI LIVE -TAKIMI I RREGULLT I ASAMBLESË KOMUNALE PEJË 27.07.2023

TRANSMETIMI LIVE -TAKIMI I RREGULLT I ASAMBLESË KOMUNALE PEJË 30.06.2023

Seanca solemne për nder të Ditës së Çlirimit të Pejës 16.06.2023

VAZHDIMI 2 I TRANSMETIMI LIVE -TAKIMI I RREGULLT I ASAMBLESË KOMUNALE PEJË 31.05.2023.

VAZHDIMI I TRANSMETIMI LIVE -TAKIMI I RREGULLT I ASAMBLESË KOMUNALE PEJË 31.05.2023

TRANSMETIMI LIVE -TAKIMI I RREGULLT I ASAMBLESË KOMUNALE PEJË 31.05.2023

TRANSMETIMI LIVE -TAKIMI I RREGULLT I ASAMBLESË KOMUNALE PEJË 27.04.2023

TRANSMETIMI LIVE -TAKIMI I RREGULLT I ASAMBLESË KOMUNALE PEJË 28.03.2023