Republika e Kosoves

Pejë

Shef i Zyres së Informimit Publik
ARIANIT DEMAJ

Zyrtar përgjegjës për menaxhimin e Platformës së Konsultimeve Publike
Fakulteti Filologjik -Prishtinë
+383 (0) 44 125 089
arianit.demaj@rks-gov.net
zip-peje@hotmail.com

 

 

 

 

 

Web Master – Zyra e Informimit Publik
GRANIT THAQI

Menaxhment dhe Informatikë

+383 (0) 49 3000 58
granit.thaqi@rks-gov.net
zip-peje@hotmail.com

 

 

 

 

 

 

 

Zyrtare  për komunikim  dhe media
ARIANA LUKAJ
Fakulteti Filologjik – Prishtinë
ariana.lukaj@rks-gov.net
+383 49 766 739