Republika e Kosoves

Pejë

Telefonat me rëndësi

Për t’i ardhur më mirë në ndihmë qytetarëve të Pejës në lidhje me shqetësimet dhe nevojat e tyre Komuna e Pejës  ka vënë në dispozicion një numër telefoni
Ndihmë dhe informacione nëpërmjet telefonit për të gjithë qytetarët e Pejës, për shqetësimet dhe nevojat e tyre në lidhje me shërbimet që ofron Komuna e Pejës.
Një qendër për të qenë sa më pranë qytetarëve me mënyrat më të favorshme për ta, duke mundësuar lehtësimin e punës për shumë qytetarë që nuk kanë mundësi të vijnë disa herë për të marrë një shërbim nga komuna
Komuna e Pejës
Adresa : Rr. Hasan Prishtina / Objekti i Komunës
Centrex: 43 406
Telefoni 039 432 875
SHËRBIMET KOMUNALE:
ARHIVA:                                                                              Tel: 039/431157
TEATRI PROFESIONIST”ISTREF BEGOLLI              Tel: 039/433899
MUZEU                                                                                 Tel: 039/421446; CEL: 044165232
INSTITUTI REGJIONAL PËR MBROJTJEN E MONUMENTEVE KULTURO HISTORIKE:         Tel: 039/434147
BANKAT/ Banks
PROCREDIT BANK KOSOVË                          TEL: 039/432075
RAIFFEISEN BANK KOSOVË                         TEL: 039/431366;432896
NLB BANKA.                                                        TEL: 039/432811
BANKA EKONOMIKE                                       TEL:039/433245
BANKA PRIVATE E BIZNESIT                      TEL:039/432963

BANKA TEB                                                 TEL: 039/ 421 555

POLICIA :                                                              TEL: 039/432327
EMERGJENCA:                                                   TEL: 039/432772
ZJARFIKËSIT:                                                     TEL: 039/33570