Republika e Kosoves

PejëTenderi Data e fillimit Data e mbarimit Veprimet
Rindertimi i ures ne rrugen Drelaj – Koshutan
635-23-9443-5-3-6
06-09-2023 12-09-2023 Detajet
Regullimi i kanalit te hapur dhe mureve ne fshatin Boge
635-23-9267-5-2-1
31-08-2023 19-09-2023 Detajet
Turizmi i aventures ne Komunen e Pejes
635-23-9465-5-2-1
06-09-2023 18-09-2023 Detajet
Vendosja e monitorit interaktvi te hyrja e zyres informaive te turizmit
635-23-9454-5-2-1
06-09-2023 25-09-2023 Detajet
Furnizim me lënd djegëse - Dru dhe Pelet LOT 1- Furnizim me lënd djegëse - Dru LOT 2- Furnizim me lënd djegëse - Pelet
635-23-8135-1-1-1
03-08-2023 13-09-2023 Detajet
Asfaltimi, ndriçimi dhe ndertimi i trotuarit ne rrugen “ Mustafe Hasanxhekaj – Mic Nimani “ (Vitomerice – Treboviq) ne Komunen e Pejes
635-23-8940-5-1-1
24-08-2023 14-09-2023 Detajet
Asfaltimi i rrugeve ne fshatrat e Komunes se Pejes LOT 1-Ndertimi dhe asfaltimi i rrugeve ne fshatrat; Kamenice,Qallapek,Zllopek,Kryshec dhe Turjake LOT 2- Ndertimi dhe asfaltimi i rrugeve ne fshatrat;Kosuriq,Gllogjan,Llugagji,Baran,Kotradiq dhe Raushiq LOT 3-Ndertimi dhe asfaltimi i rrugeve ne fshatrat;Novoselle,Jabllanice e Madhe,Jabllanice e Vogel dhe Radac LOT 4-Ndertimi dhe asfaltimi i rrugeve ne fshatrat;Nabergjan,Trestenik,Lutogllave ,Ruhot dhe Llabjan LOT 5-Ndertimi dhe asfaltimi i rrugeve ne fshatrat; Zahaq,Qyshk,Katundi i Ri,Leshan,Kliqin,Ozdrim dhe Dubove LOT 6- Ndertimi dhe asfaltimi i rrugeve ne fshatrat;Poqest,Vragoce,Millovanc dhe Babiq LOT 7-Ndertimi dhe asfaltimi i rrugeve ne fshatrat; Loxhe,Dardania 3,Graboc,Raushiq dhe Lubeniq LOT 8-Ndertimi dhe asfaltimi i rrugeve ne fshatine Brestovik
635-23-8650-5-1-1
16-08-2023 27-09-2023 Detajet
Kubezimi i trotuareve dhe rregullimi i hapesirave ne Treboviq , Katund i Ri dhe Bllagaj
635-23-9696-5-2-1
13-09-2023 25-09-2023 Detajet
Zgjerimi i sinjalizimit turistik Faza - II
635-23-8759-5-2-1
18-08-2023 06-09-2023 Detajet
Punet finale ne Qendren Rinore RITENDER
635-23-9448-5-2-1
06-09-2023 25-09-2023 Detajet
Pastrimi dhe mbushjen e bodrumit ne Gjimnazin Bedri Pejani Shoqeror
635-23-9721-5-2-1
13-09-2023 25-09-2023 Detajet
Ndertimi i strehimoreve ne shtigjet turistike
635-23-8670-5-2-1
17-08-2023 05-09-2023 Detajet