Republika e Kosoves

PejëTenderi Data e fillimit Data e mbarimit Veprimet
Renovimi i Administrates
635-22-5222-5-2-1
01-06-2022 20-06-2022 Detajet
Punimet e zdrukthëtaris per ambulancen e re ne fshatin Kryshec
635-22-5078-5-2-1
30-05-2022 20-06-2022 Detajet
Furnizim me lule per aktivitetet zyrtare – RITENDER
635-22-5083-1-3-6
30-05-2022 06-06-2022 Detajet
Ndërtimi i murreve mbrojtëse në qytet dhe në fshatrat e komunëes së Pejës
635-22-4731-5-2-1
23-05-2022 13-06-2022 Detajet