Republika e Kosovës
Republika e Kosoves

PejëTenderi Data e fillimit Data e mbarimit Veprimet
Servisim i kabinetit te RTG dhe Mamografit
635-22-12577-2-2-1
09-11-2022 29-11-2022 Detajet
Pastrimi i objekteve të QKMF-së (QMF dhe AMF) dhe DKA-së (shkollat) në Komunën e Pejës
635-22-11152-2-2-1
13-10-2022 02-11-2022 Detajet
Ndërtimi i ujësjellesit në fshatrat e Rugovës
635-22-11894-5-2-1
27-10-2022 16-11-2022 Detajet
Furnizim me pajisje mjekesore ,dhe aparatura te ndryshme mjekesore ne baze te kerkesave dhe nevojave te QKMF-se dhe njesive te saj LOT 1- Furnizim me pajisje mjekesore LOT 2- Furnizim me pajisje mjekesore dhe aparata te ndryshem
635-22-11396-1-2-1
19-10-2022 07-11-2022 Detajet
Ndërtimi i rrugës Magra - Gropa e Madhe - Shkrelë në Rugovë (P.N.P.P.NJ.K) Punë Shtes-
635-22-12327-5-2-5
14-11-2022 08-11-2022 Detajet
Furnizim me lënd djegëse – Pelet për ngrohjen e institucioneve arsimore dhe institucioneve shëndetësore ne kuadër të Komunes së Pejës RITENDER
635-22-12525-1-2-1
09-11-2022 18-11-2022 Detajet
Mirëmbajtja dimërore e Rrugëve Lot 1 - Mirëmbajtja e rrugëve në Qytet Lot 2 - Mirëmbajtja e rrugëve të fshatrave Lot 3 - Mirëmbajtja e rrugëve të fshatrave të Rugovës
635-22-11224-2-1-1
14-10-2022 03-11-2022 Detajet
Furnizim me sherbime shtypi per D.K.R.S-në
635-22-12760-1-3-6
11-11-2022 16-11-2022 Detajet
Furnizim me material Hixhenik dhe Ushqimor per nevojat e SHCK-se qe nuk jan pjes te AQP-se
635-22-11129-1-1-1
13-10-2022 01-11-2022 Detajet
Punimet e zdrukthtarise, mobilieri dhe elemente tjera te enterierit per QMF Vitomerice & Njesia Konzervative ne Poliklinik LOT 1 Punimi i enterierit ne QMF Vitomeric dhe Njesi Konzervative ne Poliklinik LOT 2 Punët e fasades dekorative në Q.M.F- Vitomericë
635-22-12563-5-2-1
09-11-2022 29-11-2022 Detajet
Renovimi i Teatrit “Istref Begolli” RITENDER
635-22-11861-5-2-1
27-10-2022 15-11-2022 Detajet