Republika e Kosoves

Pejë

NËNKRYETARË PËR KOMUNITETE

Mirzet Džogović

Data Lindjes : 02.06.1988

Adresa : Vitomirice,, rr.Mustaf Gjonbalaj’’

Nr.Tel : +383 49 686 982

Emaill : mirzet.dzogovic@rks-gov.net

Statusi Martesor : I martuar , dhe ka 2 fëmijë

Kombësia : Boshnjak

Profesioni : Bachelor Teknologji dhe Informatike

Edukimi :

Institucioni : Shkolla Fillore ,,7 Shtatori’’ ne Vitomiricë

Institucioni : Shkolla e Mesme Ekonomike ,,Ali Hadri” ne Pejë

Institucioni : Fakulteti Edukimit në Prizren

Drejtimi : Teknologji dhe Informatike

Karriera e Punës

Arsimtari TiK-ut në SH.F.M.U ,,Fan S.Noli’’ ne Dobrushë  2010-2018

Koordinatori Shkolles SH.F.M.U ,,Fan S.Noli’’ ne Dobrushë  2018-2022

Anetar e Bordit i Përkohshëm i NP Kompania Rajonale e Ujësjellësit – KRU ‘’Hidroregjioni Jugor’’ Prizren Sh.A , 04.08.2020-04.01.2021

Prej dates 22.12.2021 është emëruar ne poziten Nenkryetari Komunës për Komunitete në Komunen e Pejës.

Kariera Politike :

Subjekti : Anëtar i kryesisë  BS-K , Bošnjačka Stranka – Kosova

Njohja e gjuhëve :

Gjuhë Amtare, Gjuhë Shqipe, dhe pjëserisht flet gjuhë Angleze