Republika Kosovo

Peć

Misija & Vizija

Dobrodošli u Peć

Sa ciljemda se građanima pružištoviše informacija, na ovojstranicićetenaćimnoge dokumente i informacije o radu Skupštine Opštine i njenihorgana. Na službenoj stranici Opštine Peć možetenaćiopšteinformacije o Opštini Peć. Ulazeći u određenemenije, možete se boljeupoznati sa istorijatom, profilom i drugimvažnimpodacima o OpštiniPeć, stanovništvu, organizaciji, strukturi i funkcijamaorganalokalnevlasti.  “Peć, grad u kome vrediživeti i posetitiga”.

 

 

Uključi se

Registriraj se

kalendar

Na direkatan način se uključi na sednicu Skupštine opštine

usluge

Popravi

Pristup službenim dokumentima

Državni portal

Platforma on-line komunikacije

Uplate poreza na imovinu

OPŠTINSKI CENTAR ZA BIZNISE U PEĆI

Dozvola

Himna

Gradska karta

E-rekrutisanje

E-administracija

Brošure

Ovlašćenja