Republika e Kosoves

Kamenicë

Pronë, Kadastër dhe Gjeodezi

Diana Kryeziu Ajvazi- Drejtoria e Pronës, Kadastrit dhe Gjeodezisë

Tel/Fix: 03820047613

  E-mail:

Shkollimi:
Universiteti I Gjilanit “Kadri Zeka”- Fakulteti i Edukimit

Përvoja e Punës:
2011-2015 Mësimdhënëse,
SHFMU “Fan Noli”-Kamenicë,
SHFMU “Skenderbeu” –Hogosht,
SHFMU “Sadri Misini”- Shipashnicë,
SHFMU “Metush Krasniqi”-Roganë.

Shkathtësitë:
Gjuhët e huaja: Anglisht, Frengjisht.
Aftësitë Kompjuterike: Microsoft Office.