Republika e Kosoves

Kamenicë

Pronë, Kadastër dhe Gjeodezi

Krenare Mavriqi- Drejtoria Për Pronë, Kadastër dhe Gjeodezi

Tel: 044-431-781
Tel/Fix: 03820047613
E-mail: krenare.mavriqi@rks-gov.net

Krenare Mavriqi ka lindur më 2 shtator 1992 në Kamenicë.
Shkollën fillore dhe të mesme i përfundoi në Kamenicë.

Studimet Bachelor i përfunodi në Universitetin e Prishtinës, Fakulteti i Filologjisë, dega e Gazetarisë. Ndërsa është duke i vazhduar studimet për Ekonomi në Universitetin e Gjilanit “ Kadri Zeka”.

Ajo ka punuar në Rrokum Tv si gazetare dhe moderatore.

Në vitin 2018 është zgjedhur Drejtoreshë Për Kadastër, Gjeodezi dhe Pronësi.