Republika e Kosoves

Kamenicë

Bujqësi, Pylltari dhe Zhvillim Rural

Naim Arifi- Drejtoria për Bujqësi, Pylltari dhe Zhvillim Rural

Tel: 044-230-938
Tel.Fix:  03820047610
E-mail: naim.arifi@rks-gov.net

Naim Arifi ka lindur më 6 korrik 1978 në Kamenicë.
Shkollën fillore e përfundoi në Strezoc, ndërsa të mesmen në Kamënicë.

Studimet Bachelor dhe Master i përfundoi në kolegjin “Gjilani”.
Në periudhën 2004 – 2016 ka udhëhequr ndërmarrjën ndërtimore “ Vëllezërit Arifi”.
Gjatë vitit 2016 – 2017 ka punuar si Asistent i Ekonomisë.
Për tetë vite ka qenë Administrator në KEK, dhe për katër të tjera si menaxher.

Në vitin 2018 është zgjedhur Drejtor për Bujqësi, Pylltari dhe Zhvillim Rural në Kamenicë.