Republika e Kosoves

Kamenicë

Zyra e Prokurimit

Zyra e Prokurimit udhëheqës  Ejup Kastrati,03820047646

Prokurimi.kamenice@rks-gov.net

Urim Thaçi,zyrtar i prokurimit

Urim.thaqi@rks-gov.net