Republika e Kosoves

Kamenicë

Zyra e Prokurimit

Zyra e Prokurimit

Udhëheqës: U.d Urim Thaqi

Email:

prokurimi.kamenice@rks-gov.net

urim.thaqi@rks-gov.net

Numri i telefonit: 03820047623