Republika e Kosoves

Kamenicë

Vazhdimi i Seances së rregullt të VI-të të Kuvendit Komunal 28.06.2022

Seanca e rregullt e VI e Kuvendit Komunal – 28.06.2022

Seanca e IV (katërt) e Kuvendit Komunal 04.05.2022/Vazhdim

Seanca e IV (katërt) e Kuvendit Komunal 29.04.2022/Vazhdim

Seanca e IV (katërt) e Kuvendit Komunal 28.04.2022

Seanca Solemne

Seanca e Kuvendit Komunal 31.07.2019

Seanca e Kuvendit Komunal (Pjesa e III) 28.06.2019

Seanca e Kuvendit Komunal (Pjesa II) 28.06.2019